Het bureau is in 1999 opgericht door architecten Danny Cabuy en Ursula Pauwels. Sinds de aanvang zijn verscheidene projecten gerealiseerd: inrichtingen, woningen en gegroepeerde woningen, renovaties, commerciële panden, kantoren, industriële gebouwen, utiliteitsgebouwen en bankgebouwen. Sommige projecten werden casco opgeleverd, andere werden tot in het detail uitgewerkt met inrichting en meubilair. Het bureau geeft geen specialisatie, maar kan een zeer ruime ervaring  voorleggen.

De keuze om met twee ervaren architecten samen te werken, is bewust. Ieder heeft zijn kwaliteiten en door deze te bundelen, vergroot de input en is er reflectie bij elke fase van het bouwproces. Niet alleen vergroot de controle, maar kan er efficiënt gewerkt worden. Een goede communicatie met de opdrachtgever, de studiebureaus en de aannemers is cruciaal.
Er wordt immers samengewerkt aan de complexiteit van het realiseren van een gebouw, om aan de eisen en wetgeving, de verwachtingen van de klant en aan het budget te voldoen. Tijdens elke fases van het bouwproces is er oog voor het budget. Alle stappen worden grondig besproken met de opdrachtgever. Er wordt niet ten koste van alles gestreefd naar originaliteit want als team willen wij in samenspraak met de opdrachtgever zoveel mogelijk de grenzen verleggen om een architecturaal kwalitatief project te realiseren, binnen de grenzen van de opdracht en het budget.